PRAKTISK INFO

Forældrebetaling

- I 2023 udgør forældrebetalingen 1897- kr om måneden

 

- Der kan søges om friplads som i offentlig institution

 

- Søskenderabat modregnes automatisk

 

- Forældre med fravær pga. gravilitet/fødsel eller adoption har ret til en 30 timers plads. Skal ansøges 2 måneder før start. Pris: 1266,- 


Se link


https://horsens.dk/Familie/BoernOgUnge/Digitalpladsanvisning#DeltidspladserForældre disponerer selv over de 30 timer indenfor institutionens åbningstid 


Ved overskridelse af de 30 timer vil det i første omgang være en indskærping. Ved gentagelse vil det anses som at man er gået tilbage til en fuldtidsplads og prisen i pågældende måned og fremover vil være prisen for en fuldtidsplads


Åbningstider

Mandag til torsdag: 06.15 til kl. 16.45

Fredag: 06.15 til 16.30

Lukkedage:


Ifølge Horsens Kommunes retningslinjer må man have lukkedage, hvor der er udsigt til "lavt fremmøde", hvilket er defineret som de dage, hvorunder 25% af de tilmeldte børn evt. måtte komme.


Vi holder lukket 2 uger om sommeren uge 29-30 mellem jul og nytår, her er d.24-12 og 31-12 indregnet.

Kristihimmelfart og dagen efter holder vi lukket. 


Der henvises til at der på lukkedage tilbydes alternativ pasning ved behov herfor.
Vi er opdateret omkring reglerne i personaledataloven og følger disse retningslinjer.

(Forældrene skal give underskrift på samtykkeerklæring omkring dataloven)


Forældrebestyrelse

 

Julie Mårtenson

(Formand - bestyrelse@landsbybornehaven.dk)


Stine Ørum Toft

(Næst formand)


Julie Rindom (Bestyrelsesmedlem)


Jeanette Lehmann Schock

(Bestyrelsesmedlem)


Bjørn Gommesen

(Bestyrelsesmedlem)


Jacob Hanquist Petersen

(Suppleant)


Jakob Anker Nielsen

(Suppleant)