VÆRDIER

Tvingstrup Landsbybørnehave - Vi skaber i trygge rammer et fællesskab, hvor alle kan gro, slå rødder og sætte frø.

Livskraft


Med Livskraft forstår vi en kraft og energi til, at det enkelte barn kan vokse op og trives og på sigt opnår en robusthed og en handlekraft i sit eget liv.  

En grundtanke hos os er at børn bliver til det, vi som voksne ser i dem, derfor må vi gøre os umage med at se det bedste. Dette betyder, at vi som voksne skal arbejde på at opbygge en tillidsfuld relation til det enkelte barn, så barnet trygt kan udforske sin omverden.

Vi arbejder derfor med at skabe en kultur, hvor der er plads til at være nysgerrig, eksperimentere og hvor der er plads til at fejle.

Omverdensforståelse


Det forstår vi, som at barnet bliver bekendt med og nysgerrig på sin omverden. Derudover opøver vi en forståelse hos barnet for, at der er forskel på, hvordan man agerer på biblioteket eller skoven eller om man er ude eller inde i børnehaven. Vi arbejder i dagligdagen på at skabe mening og respekt hos barnet, for dets nære omverden og barnets påvirkning af denne. Herunder at barnet er en betydningsfuld del af et fællesskab, hvor det at drage omsorg for hinanden er en vigtig læring.

Forskellighed som en styrke


Det forstår vi som, at alle børn bliver respekteret, som et unikt individ.
Vi ønsker at skabe et fællesskab, hvor børnene får øje på egne og andres styrker, samt skabe en gensidig forståelse og respekt for hinandens forskellighed.

Som pædagogisk personale møder vi børnene forskelligt, så de får mulighed for at indgå i vores fællesskab, som den de er. Vi er bevidste om at være tydelige rollemodeller, som har ansvaret for at skabe en god og tillidsfuld relation til det enkelte barn, der bygger på nærvær og tryghed.

Legen har værdi i sig selv


En grundopfattelse hos os er, at leg er børns måde at være i verden på. Den frie leg tager udgangspunkt i børns egne initiativer og perspektiver og det er gennem legen, at barnet forstår og bearbejder sin verden.

Legen er derfor helt centralt for barnets udvikling og dannelse og der sker her en vigtig underliggende læring, som sjældent kan styres, men understøttes af nærværende voksne og kulturen legen foregår i.  

Vi er samtidig opmærksomme på, at børn ikke kan tilvælge noget, de ikke er blevet præsenteret for, så det er det pædagogiske personales ansvar, at præsentere børnene for så alsidige aktiviteter og lege som overhovedet muligt.

Se vores værdier i praksis gennem læreplanen.

unsplash